Vinarija Kozlović
04. 08. 2021.

Zelena berba na Santa Luciji

U tijeku je zelena berba. Riječ je o postupku koji se najčešće primjenjuje radi rasterećenja obilnog roda i potpunijeg dozrijevanja. Prorjeđivanjem se uklanjaju sitni i slabo razvijeni grozdovi, a ukoliko je broj grozdova na trsu još uvijek prevelik mogu se uklanjati i dobro razvijeni grozdovi. Zelena berba je važna zbog fotosinteze kojom se u listovima proizvodi šećer potreban za dozrijevanje: ako je grožđa previše, a lišća nema dovoljno, loza će se boriti s dozrijevanjem bobica. Na ovaj način smanjuje se prinos, a trs tako svu preostalu energiju i proizvodnju biljnih sokova usredotočuje na manji broj preostalih grozdova koji su zbog toga veće kakvoće i grožđe je zdravije.

Zelena berba na Santa Luciji

Kozlović fresh
Kozlović premium
Kozlović authentic
Kozlović Single Vineyard
Kozlović vijesti iz podruma
Fine wines delivered to your doors
Fine wines delivered to your doors
Fine wines delivered to your doors